مهمترین کاربرگ های پژوهشی مورد استفاده روانشناسان و مشاوران

مهمترین کاربرگ های پژوهشی مورد استفاده روانشناسان و مشاوران

راهنمای نگارش ( برای دریافت کاربرگ ها روی راهنمای نگارش کلیک فرمائید) .
راهنمای نگارش پروپوزال، کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
راهنمای مختصر نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
 دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله
فرم درخواست کد اخلاق زیستی
فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

 راهنمای فرایند اجرایی مراحل پایان نامه

شرایط پذیرش نسخه چاپی برای تسویه حساب پایان نامه


دوره کارشناسی ارشد
دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی
دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای پایان نامه
انتخاب استاد رهنما و موضوع
صورتجلسه تصویب پیشنهاده
گزارش پیشرفت
اعتبارسنجی مقاله ها
مجوز دفاع
ارزشیابی پایان نامه
صورتجلسه دفاع
اصالت نامه
 
 
دوره دکتری
تقاضای ارزیابی جامع دکتری (با آزمون کتبی و شفاهی)
دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره دکتری-نهایی
دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای رساله دکتری-نهایی
انتخاب استاد رهنما
انتخاب موضوع
درخواست دفاع پیشنهاده
صورتجلسه پیشنهاده
تاییدیه گزارش شفاهی (گزارش شش ماهه)
صورت جلسه پیش دفاع از رساله دکتری
اعتبارسنجی مقالات
اعتبارسنجی مقالات (دارای پذیرش معتبر)

درخواست استفاده از فرصت
مجوز دفاع
ارزشیابی رساله
صورتجلسه دفاع
اظهارنامه(مربوط به انتشار رساله -پايان نامه)
دستورالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور ویژه متقاضیان غیرایرانی
طرح دستیار پژوهشی
 
درخواست پرداخت اعتبارهای پژوهه-پژوهشی
درخواست پرداخت اعتبار پژوهه -کاربرگ 1
درخواست پرداخت اعتبار پژوهه -کاربرگ 2
درخواست پرداخت اعتبار پژوهشي
 
آئین نامه ارتقاء
آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1395
شيوه نامه اجرايي ارتقا
شیوه نامه ارزشیابی
شناسنامه ارتقا - آموزشي
شناسنامه ارتقا - پژوهشي
 
نشست های علمی-پژوهشی
آئین نامه همایش های علمی

شيوه نامه اجرايي نشست های علمی پژوهشی در دانشکده
فهرست نشست های علمی پژوهشی-کاربرگ 1
گردش کار نشست های علمی پژوهشی-کاربرگ 2
دریافت اطلاعات شرکت کنندگان در نشست علمی – پژوهشی-کابرگ 3
 
 مدیریت همکاری های بین المللی
كاربرگ فارسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران
كاربرگ انگليسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران
درخواست مجوز هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت
پرسش‌نامه درخواست رواديد تحصيلي
پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه
پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه
تقاضاي حواله ارز حق عضويت، كتاب و مجله خارجي
درخواست رايانه
دعوت از متخصصان خارجي جهت صدور اقامت در ايران
طرح هاي آيكارد
طرح‌هاي آيسد
پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتي IVSP

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيIPDP

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيISMP

آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی