تست و آزمون : خودآزمایی و آموزشپرسشنامه تشخیصی اختلالات یادگیری + مقاله ضمیمه رایگان (نکته هاي کاربردي براي آموزش دانش آموزان با اختلال یادگیري )(اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته)
خودآزمایی و آموزش

پرسشنامه تشخیصی اختلالات یادگیری + مقاله ضمیمه رایگان (نکته هاي کاربردي براي آموزش دانش آموزان با اختلال یادگیري )(اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته)

پکیج کامل

دانلود رایگان آزمون رغبت و استعداد تحصیلی - شغلی ( نمره گذاری - اجرا و تفسیر )
خودآزمایی و آموزش

دانلود رایگان آزمون رغبت و استعداد تحصیلی - شغلی ( نمره گذاری - اجرا و تفسیر )

لینک مشاوره تحصیلی مدارس ( محمد کفاش روانشناس بالینی )

دانلود پرسشنامه میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان
خودآزمایی و آموزش

دانلود پرسشنامه میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

سایر پرسشنامه ها و پاورپوینت ها و فیلم و نرم افزارها را از این سایت دریافت نمائید. با تشکر


نظرسنجی