کتاب : روان سنجیقلمرو تخصصی و حرفه ای روان سنجی (ویژه داوطلبان دریافت پروانه روان سنجی )
روان سنجی

قلمرو تخصصی و حرفه ای روان سنجی (ویژه داوطلبان دریافت پروانه روان سنجی )

شرح وظایف دارندگان پروانه اشتغال از کمیسیون روان سنجی   الف- ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی انواع آزمون های عینی در حوزه های زیر: آزمون پیشرفت تحصیلی مرتبط با هدف های آموزشی دروس پایه های مختلف تحصیلی (ابتدایی، متوسطه) ساخ...


نظرسنجی