تست و آزمون : افسردگیپرسشنامه امید به زندگی +نمره گذاری و روایی و پایایی
افسردگی

پرسشنامه امید به زندگی +نمره گذاری و روایی و پایایی

*

دانلود پکیج کامل پرسشنامه افسردگی و سایر آزمونهای وابسته
افسردگی

دانلود پکیج کامل پرسشنامه افسردگی و سایر آزمونهای وابسته

فایل قابل دانلود تا 72 ساعت مهلت دارید در صورت بروز هر گونه مشکل در دانلود با مدیریت تماس حاصل فرمائید. 

آیا احساس افسردگی میکنید و میخواهید خودتان رابا آزمونهای علمی افسردگی بسنجید؟
افسردگی

آیا احساس افسردگی میکنید و میخواهید خودتان رابا آزمونهای علمی افسردگی بسنجید؟

A (غمگيني) 3  من آنقدر غمگين يا بدبختم كه ديگر تحملش را ندارم. 2  من هميشه غمگين يا گرفته ام و نمي توانم خود را از اين وضع خلاص كنم. 1  من غمگين يا گرفته ام. 0  من غمگين نيستم.   B (بدب...

دانلود پرسشنامه روانشناسی خود ناتوان سازی (هراس اجتماعی و افسردگی)
افسردگی

دانلود پرسشنامه روانشناسی خود ناتوان سازی (هراس اجتماعی و افسردگی)

دانلود پرسشنامه روانشناسی خود ناتوان سازی زاکرمن


نظرسنجی