دلا یاران سه قسمند ار بدانی (مولانا جلال الدین بلخی )اندر توصیف دوستان

دلا یاران سه قسمند ار بدانی (مولانا جلال الدین بلخی )اندر توصیف دوستان

(مولانا جلال الدین بلخی )اندر توصیف دوستان

        

مولانا به توصیف و تیپ شناسی افراد با بیان زیبای شاعرانه میپردازد، که در ادامه آمده است.....


دلا یاران سه قسمند ار بدانی ( اشعار روانشناختی)  

دلا یاران سه قسمند ار بدانی

زبانی اند و نانی اند و جانی

به نانی نان بده از در برانش

محبت کن به یاران زبانی

ولیکن یار جانی را نگه دار

به جانش جان بده تا می توانی

salamatomehr

دیدگاه ها

  • خسته ام

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی