کتاب : دانلود روانشناسی زبان اصلیروش مطالعه زبان تخصصی ارشد و دکتری روانشناسی
دانلود روانشناسی زبان اصلی

روش مطالعه زبان تخصصی ارشد و دکتری روانشناسی

salamatomehr اول اینکه بیایید از همین ابتدا تکلیفمون رو با درس زبان تخصصی روشن کنیم. فکر میکنیم در چه سطحی هستیم و توقع چه درصدی از خودمان داریم؟ ممکن است شما با خواندن یک درس مشکل حتی فیزیولوژی که از آن میترسید درصد خوبی کسب کنید چون م...

کلمات متداول روانشناسی(انگلیسی به انگلیسی)
دانلود روانشناسی زبان اصلی

کلمات متداول روانشناسی(انگلیسی به انگلیسی)

دانلود کتاب واژگان متداول در روانشناسی

لیست کتب تخصصی انگلیسی روانشناسی
دانلود روانشناسی زبان اصلی

لیست کتب تخصصی انگلیسی روانشناسی

  7-     ‎Reading in psychology: a brief overview to make you ready for the graduate exam ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ ک‍ی‍ان‍وش‌،          ۱۳۲۲ - ۱۳۸۱    &nbs...


نظرسنجی