خانواده و ازدواج : قرآن و روانشناسیاعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی واسلامی به حوزه علمیه( نقدها و اقدامات)
قرآن و روانشناسی

اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی واسلامی به حوزه علمیه( نقدها و اقدامات)

خبری که روز گذشته منتشر گردید و موجب حساسیت گردید، منبع آن مرتبط با سازمان نبود بلکه تقطیع شده اخبار حوزه بدون اینکه اصل مطلب بیان شود... به دنبال وارونه جلوه دادن تلاش های سازمان برای متوقف کردن آن طرح مونتاژ شده بود، در گذشته هم چنین طرحهای وجود...

مقاله ویژگی ها و وظایف مشاور از منظر قرآن
قرآن و روانشناسی

مقاله ویژگی ها و وظایف مشاور از منظر قرآن

  این نکته قابل توجه است که طبق این معنا مشورت يک برنامه مستمر در میان مؤمنان به حساب می‌آید، نه كاری زودگذر و موقت. قرآن مى‌‏گويد همه كارهاى آنها در ميانشان با مشاوره است. جالب اين‌كه خود پيامبر اسلام(ص) با اين&...

11 نکته روانشناسی در قرآن
قرآن و روانشناسی

11 نکته روانشناسی در قرآن

6 . در دیدگاه قرآن، ترس دو نوع است ; ترس پسندیده و ترس ناپسند ; ترس پسندیده، همان ترس از خداوند و عدالت اوست که منجر به اصلاح رفتار می‏شود; (انفال/2) و ترس ناپسند، اضطرابی شدید با علت مشخصی است که تسلط بر نفس را از بین می&rlm...


نظرسنجی