کتاب : حافظه و یادگیرینیمکره ی راست مغز ما با چپ  چه تفاوتی دارند ؟
حافظه و یادگیری

نیمکره ی راست مغز ما با چپ چه تفاوتی دارند ؟

جواب‌هایتان را با هم جمع کنید تا امتیازتان به ​دست بیاید. برای هر سؤال، به گزینه الف 2 امتیاز ، به گزینه ب صفر امتیاز به گزینه ج یك امتیاز دهید شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیمكره‌های مغز بر هم است. در ا...

تمرين‌هايي براي تمركز بيشتر
حافظه و یادگیری

تمرين‌هايي براي تمركز بيشتر

تمرين شماره ۳: در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمريد و كم كنيد. ( ۱۰۰- ۹۷ - ۹۴ تمرين شماره ۴: يك كلمه و يا يك طرح ساده را انتخاب كنيد و آن را به مدت ۵ دقيقه در ذهن خود تكرار كنيد. هنگاميكه توانستيد بهتر و آ...

چند گام برای موفقیت در حفظ هوشیاری مغز
حافظه و یادگیری

چند گام برای موفقیت در حفظ هوشیاری مغز

▪ از استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر خودداری كنید. ▪ ورزش منظم و خواب كافی داشته باشید. salamatomehr ▪ روش‌های كاهش استرس و تنش را یاد بگیرید. ▪ به محضی آنكه متوجه تغییرات مهم در حافظه یا عملكرد مغزتان شدید، موضوع را با پزشك د...


نظرسنجی