خانه : روانشناسی نظامیمشکلات جسمی و روانی خوابیدن فضانوردان در فضا
روانشناسی نظامی

مشکلات جسمی و روانی خوابیدن فضانوردان در فضا

اما به لحاظ فیزیکی هم شما مشکل دیگری خواهید داشت. در زمین شما بدنتان را بر روی تختخواب رها می‌کنید و پتو یا لحافی بر روی خودتان می‌کشید. جاذبه زمین شما را بر روی تشک و پتو را بر روی بدن شما نگه می‌دارد. پستی و بلندی‌های بدن ش...

  روانشناسی نظامی
روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی

     فرماندهان و متخصصین امور نظامی همواره به مفاهیم روانشناسی که شامل مطالعه رفتارهای انسانی می‌باشد، توجه وافری داشته‌اند. تا جنگ جهانی اول این توجه بیشتر وابسته به دانش و مفاهیم عمومی، تجارب فردی، مشاهدات، دیدگاه&zwn...


نظرسنجی