تست و آزمون : اضطراب،نگرانی،استرسدانلود فرم تجدید نظر شده پرسشنامه حالت -رگه اضطراب (STAI-Y)
اضطراب،نگرانی،استرس

دانلود فرم تجدید نظر شده پرسشنامه حالت -رگه اضطراب (STAI-Y)

سایر پرسشنامه های مرتبط را از همین وب سایت دنبال کنید

 دانلود پرسشنامه اضطراب ، استرس ، افسردگی (DASS21) + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی
اضطراب،نگرانی،استرس

دانلود پرسشنامه اضطراب ، استرس ، افسردگی (DASS21) + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی

*

دانلود پرسشنامه سنجش و تشخیص اختلال اضطراب جدایی کودکان + مقیاس چند بعدی کودکان مارچ و همکاران
اضطراب،نگرانی،استرس

دانلود پرسشنامه سنجش و تشخیص اختلال اضطراب جدایی کودکان + مقیاس چند بعدی کودکان مارچ و همکاران

سایر پرسشنامه ها و آزمون ها را با نمره گذاری و تفسیر و روش اجرا + فیلم و نرم افزار و پاورپوینت را از همین سایت دریافت نمائید. 

 تست روانشناسی ارزیابی میزان اضطراب
اضطراب،نگرانی،استرس

تست روانشناسی ارزیابی میزان اضطراب

    سوالات اصلا 0 متوسط 1 خفیف 2 شدید 3 ...


نظرسنجی