خانه : سفارش تست هوش و شخصیتدلایل تنهایی افراد باهوش و نابغه
سفارش تست هوش و شخصیت

دلایل تنهایی افراد باهوش و نابغه

۴) شما می توانید برای برخی افراد ترسناک باشید این تقصیر شما نیست، اما برخی افراد هوش شما را ترسناک می دانند. حتی وقتی سعی می کنید دوستی پیدا کنید، مردم به سادگی نمی خواهند با شما دوست شوند. ممکن است درک آنها برای شما آسان باشد و احساس کنید که در ...


نظرسنجی