افزایش 9.2 درصدی بودجه بهزیستی نسبت به قانون بودجه 96

رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش 9.2 درصدی بودجه بهزیستی نسبت به قانون بودجه 96 خبر داد و گفت: دو هزار و 400 میلیارد تومان در بودجه 97 برای این سازمان در نظر گرفته شد.


به گزارش سلامت و مهر به نقل از ایرنا،انوشیروان محسنی بندپی افزود: در این بودجه به امر پیشگیری توجه خاصی شده است که البته اقدامات پیشگیرانه مورد توجه سازمان بهزیستی نیز هست. بودجه های مربوط به اقدامات پیشگیرانه در سازمان بهزیستی ، 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.


وی خاطرنشان کرد: سال 97، فعالیت جدیدی به اقدامات سازمان بهزیستی کشور افزوده شده و آن اجرای اجباری غربالگری ژنتیک برای زوج ها طبق قانون برنامه ششم توسعه است تا از معلول زایی زوج ها جلوگیری شود.


رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: نظارت بر مناسب سازی برعهده سازمان بهزیستی گذاشته شده است بنابراین ردیف جدید بودجه ای برای رصد کردن و ارزیابی امور مناسب سازی دستگاه های دولتی و معابر اختصاص یافته است.


محسنی بندپی با اشاره به تبصره 14 قانون بودجه افزود: براساس آن دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها -که قرار است یارانه نقدی برخی افراد حذف شود- ، اعتباراتی برای کاهش فقر مطلق در کشور هزینه می شود.


وی اضافه کرد: این اعتبارات از این محل، پس از ارزیابی های لازم جهت پرداخت مستمری به افراد پشت نوبتی کمیته امداد و بهزیستی مستحق ، هزینه خواهد شد.


وی یادآور شد: در حال حاضر 50 هزار نفر -که عمدتا سرپرست خانوار هستند- و 150 هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری بهزیستی قرار دارند.


صبح روز یکشنبه هفته جاری لایحه بودجه سال 1397 به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت تقدیم مجلس شد که در مقایسه با بودجه‌های سنواتی گذشته تغییرات محسوسی دارد. یکی از این تغییرات مثبت نگاه جدید دولت به قانون هدفمندی یارانه ها و رفع فقر در کشور است.

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی