تست روانشناسی ارزیابی میزان اضطراب

میخواهد بدانید چه میزان اضطراب دارید به گزینه های این پرسشنامه بدقت پاسخ دهید ( در خلال هفته ی گذشته چقدر از آن علامت در رنج بوده اید ؟..........)


اصلا ( 0 )

  خفیف یا زیاد ناراحتم نکرده ( 1)  

متوسط یا خیلی ناخوشایند بود اما تحمل کردم ( 2 )

شدید یا نمیتوانستم آنرا تحمل کنم ( 3 )

 


 

 

سوالات

اصلا

0

متوسط

1

خفیف

2

شدید

3

1

کرختی و گز گز شدن ( مورمور شدن )

 

 

 

 

2

احساس داغی ( گرما)

 

 

 

 

3

لرزش در پاها

 

 

 

 

4

ناتوانی در آرامش

 

 

 

 

5

ترس از وقوع حادثه ی بد

 

 

 

 

6

سرگیجه و منگی

 

 

 

 

7

تپش قلب و نفس نفس زدن

 

 

 

 

8

حالت متغیر یا بی ثبات

 

 

 

 

9

وحشت زده

 

 

 

 

10

عصبی

 

 

 

 

11

احساس خفگی

 

 

 

 

12

لرزش دست

 

 

 

 

13

لرزش بدن

 

 

 

 

14

ترس از دست دادن کنترل

 

 

 

 

15

به سختی نفس کشیدن

 

 

 

 

16

ترس از مردن

 

 

 

 

17

ترسیده ( حالت ترس)

 

 

 

 

18

سوء هاضمه و ناراحتی شکم

 

 

 

 

19

غش کردن و از حال رفتن

 

 

 

 

20

سرخ شدن صورت

 

 

 

 

21

عرق کردن نه در اثر گرما

 

 

 

 

چهار گزینه به ترتیب از 0 -1 -2-3 نمره دارد از آخر نمرات مربوط به گزینه های خودتان را جمع بزنید تا درجه ی اضطراب شما مشخص گردد اگر جمع نمرات شما از 25 بیشتر شد به فکر درمان و مشاوره بیفتید تا در زندگیتان دچار افت عملکرد نشوید در هر شهری دفاتر خدمات روانشناسی بالینی و مشاوره یافت میشود .

مراجعه به روانشناس برای ارتقای سطح کیفیت زندگی شماست و به هیج وجه همه ی مراجعان دچار اختلال نیستند. salamatomehr 

نمره ی 0-7 هیچ یا کمترین حد

8-15 خفیف

16- 25 متوسط

26-63 شدید و نیازمند پیگیری درمانی

 

منبع : آزمونهای روانشناختی - دکتر علی فتحی آشتیانی - نشر بعثت - ص320

محقق: محمد کفاش  روانشناس بالینی و مشاور خانواده - سلامت و مهر 

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی