عکس : پاورپوینت تخصصیدانلود پاورپوینت تخصصی روان شناسی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  )
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی روان شناسی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود پاورپوینت تخصصی روان شناسی اختلال یادگیری و اوتیسم
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی روان شناسی اختلال یادگیری و اوتیسم

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود کارگاه تخصصی روانشناسی(  تسلط بر جدیدترین روشها و فنون ارائه تدریس  موفق)
پاورپوینت تخصصی

دانلود کارگاه تخصصی روانشناسی( تسلط بر جدیدترین روشها و فنون ارائه تدریس موفق)

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود کارگاه آموزشی و تخصصی  روانشناسی (درمان اعتیاد )
پاورپوینت تخصصی

دانلود کارگاه آموزشی و تخصصی روانشناسی (درمان اعتیاد )

دانلود تا 72 ساعت  http://www.uplooder.net/files/e804dee9e4fa643a219b4f0a6d06d9f4/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE% D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF.rar.html

دانلود پاورپوینت  تخصصی روانشناسی  اختلالات خلق -حافظه و شناخت در سالمندان
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی اختلالات خلق -حافظه و شناخت در سالمندان

لینک دانلود  http://www.uplooder.net/files/ee2b7c0244f90bab509a5e48f607e32d/kholgh-_hafeze-_shenakht.ppt.html

دانلود پاورپوینت تخصصی کارگاه زوج درمانی ( حل تعارض زوجین )
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی کارگاه زوج درمانی ( حل تعارض زوجین )

دانلود تا 72 ساعت

دانلود کارگاه جلوگیری از افت تحصیلی + کتاب الکترونیکی ضیمیه
پاورپوینت تخصصی

دانلود کارگاه جلوگیری از افت تحصیلی + کتاب الکترونیکی ضیمیه

لینک دانلود کتاب الکترونیکی  http://file:///C:/Users/TAKPARDAZ/Downloads/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20-%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20(%D9%...

دانلود کارگاه تخصصی ( درمان اختلالات ناسازگاری کودکان - بیش فعالی  و نقص توجه - نافرمانی مقابله ایی- اختلال سلوک)
پاورپوینت تخصصی

دانلود کارگاه تخصصی ( درمان اختلالات ناسازگاری کودکان - بیش فعالی و نقص توجه - نافرمانی مقابله ایی- اختلال سلوک)

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود کارگاه تخصصی روان شناسی زوج درمانی
پاورپوینت تخصصی

دانلود کارگاه تخصصی روان شناسی زوج درمانی

دانلود تا 72 ساعت

دانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی آشنایی با 72 تیم فوق تخصصی تحقیقاتی در 72 زمینه روانشناسی و روانپزشکی
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی آشنایی با 72 تیم فوق تخصصی تحقیقاتی در 72 زمینه روانشناسی و روانپزشکی

دانلود تا 72 ساعت 


نظرسنجی