عکس : پاورپوینت تخصصیدانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی (اختلال وحشتزدگی یا پانیک  بر اساس DSM- 5)
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی (اختلال وحشتزدگی یا پانیک بر اساس DSM- 5)

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود پاورپوینت کاربرد اصول ادراک و شناخت خطاهای ادراکی و نظریه ی اسناد در کار و زندگی و مذاکره +اصول رفع آنها
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت کاربرد اصول ادراک و شناخت خطاهای ادراکی و نظریه ی اسناد در کار و زندگی و مذاکره +اصول رفع آنها

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود کارگاه تخصصی روانشناسی تحلیل و تشخیص اختلالات افسردگی + مقاله ضمیمه و درمان
پاورپوینت تخصصی

دانلود کارگاه تخصصی روانشناسی تحلیل و تشخیص اختلالات افسردگی + مقاله ضمیمه و درمان

دانلود در انتهای این مقاله اختلالات افسردگی بر اساس DSM-5 Emotion:   واکنش های شمیایی و عصبی که به علت فعال شدن مرکز هیجان مغز در اثر محرک های درونی یا بیرونی به وجود می آیند Affect : به صورت کلی منظور  ...

دانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی تشخیص و درمان تخصصی لالی انتخابی (Mutism)
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی تشخیص و درمان تخصصی لالی انتخابی (Mutism)

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود کارگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره ( ازدواج آگاهانه، به هنگام و آسان) چرا؟ چگونه ؟
پاورپوینت تخصصی

دانلود کارگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره ( ازدواج آگاهانه، به هنگام و آسان) چرا؟ چگونه ؟

دانلود تا 24 ساعت 

دانلود کارگاه تخصصی روان شناسی ( کاربست نظریه رواندرمانی واقعیت درمانی گروهی در کار و زندگی)+مقاله
پاورپوینت تخصصی

دانلود کارگاه تخصصی روان شناسی ( کاربست نظریه رواندرمانی واقعیت درمانی گروهی در کار و زندگی)+مقاله

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی (مفاهیم اساسی نظریه رواندرمانی راجرز)
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی روانشناسی (مفاهیم اساسی نظریه رواندرمانی راجرز)

دانلود تا 72 ساعت 

 دانلود پاورپوینت تخصصی اختلالات اضطرابی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ( Anxiety Disorder)
پاورپوینت تخصصی

دانلود پاورپوینت تخصصی اختلالات اضطرابی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ( Anxiety Disorder)

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود رایگان  پاورپوینت تخصصی روانشناسی (  اختلال استرس پس از سانحه)
پاورپوینت تخصصی

دانلود رایگان پاورپوینت تخصصی روانشناسی ( اختلال استرس پس از سانحه)

دانلود تا 72 ساعت

دانلود رایگان  پاورپوینت تخصصی روانشناسی (  بررسی سیر تحولDSM)
پاورپوینت تخصصی

دانلود رایگان پاورپوینت تخصصی روانشناسی ( بررسی سیر تحولDSM)

 دانلود پاورپوینت سیر تحول dsm


نظرسنجی