تست و آزمون : خشمدانلود پرسشنامه سنجش میزان مهارت کنترل خشم + روایی و پایایی + نمره گذاری و تفسیر
خشم

دانلود پرسشنامه سنجش میزان مهارت کنترل خشم + روایی و پایایی + نمره گذاری و تفسیر

*

دانلود رایگان پرسشنامه آزمون خشونت خانگی + راهکارهای مدیریت خشم و بی صبری
خشم

دانلود رایگان پرسشنامه آزمون خشونت خانگی + راهکارهای مدیریت خشم و بی صبری

راهکارهای مدیریت خشم و بی صبری

پرسشنامه تشخیص خشم و میزان عصبانیت افراد(12 سوال + تحلیل و تفسیر)
خشم

پرسشنامه تشخیص خشم و میزان عصبانیت افراد(12 سوال + تحلیل و تفسیر)

1- من همیشه اولین نفری هستم که برای گرفتن حق دیگران اقدام می کنم. صحیح □    غلط□ 2- اگر کسی به من بگوید چه کنم و چه نکنم، به شدت عصبانی می شوم  سلامت و مهر    . صحیح □    غلط□ 3...

مدیریت خشم در زندگی - چند تکنیک کنترل خشم
خشم

مدیریت خشم در زندگی - چند تکنیک کنترل خشم

مرحله اول مهارت كنترل خشم: خودآگاهي هيجاني منظور اين است كه فرد به هيجان خود آگاهي داشته باشد و بفهمد عصباني شده است. آگاهي نداشتن از احساسهايي مثل خشم باعث ميشود خشم بوجود آورنده ي رفتار شود و به احتمال زياد رفتاري كه ناشي از اين هيجان باش...


نظرسنجی