خانه : فرم های ضروری روانشناسان دانلود پکیج پروتکل های تخصصی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(اکت ACT)
فرم های ضروری روانشناسان

دانلود پکیج پروتکل های تخصصی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(اکت ACT)

سایر فایل های روانشناسی

 ساخت نرم افزاری برای آیفون ( آپ سلامت روان)جهت تشخیص افسردگی توسط محققان
فرم های ضروری روانشناسان

ساخت نرم افزاری برای آیفون ( آپ سلامت روان)جهت تشخیص افسردگی توسط محققان

  این فناوری که به طور خاص برای سیستم عاملiOS طراحی می شود، مولفه هایی را همچون سرعت تایپ، شدت فشار وارد شده به کلیدها و دفعات استفاده از دکمه بک اسپیس و برنامه سپل چک (کنترل صحیح نویسی) رصد می کند؛ تمامی این خصیصه ها می تواند ابتلای ا...

دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه های آموزشی
فرم های ضروری روانشناسان

دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه های آموزشی

  کارگزینی دانشگاهی و پروانه کار از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، حداقل یک ماه قبل از برگزاری کارگاه ها به یکی از روش های زیر: اسکن مدارک و فرم ها و ارسال به پست الکترونیک معاونت آموزشی education@pcoiran.ir ...

دانلود رایگان فرم های ضروری روانشناسان و مشاوران + تعرفه های خدمات روانشناسی و مشاوره 96
فرم های ضروری روانشناسان

دانلود رایگان فرم های ضروری روانشناسان و مشاوران + تعرفه های خدمات روانشناسی و مشاوره 96

منشور اخلاقی فرم های پروانه مراکز تقاضای تاسیس مرکز - حقیقی تقاضای تاسیس مرکز - حقوقی تقاضای تمـدیـــد پروانه مرکز فرم تعهد نامه اخلاقی روان شناسان و مشاوران تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره سال 96 تعرفه حق ع...


نظرسنجی