چالش با باورهای مراجع دارای اختلال پانیک ( حمله وحشت زده گی ) با پرسشگری سقراطی

چالش با باورهای مراجع دارای اختلال پانیک ( حمله وحشت زده گی ) با پرسشگری سقراطی

قبل از شروع چالش لازم است از ایجاد رابطه درمانی خوب اطمینان حاصل کنید چون با شروع فرایند درمان سوالات شروع شوند مراجع را سردرگم نموده و درمان را پیگیری نخواهد کرد و پس از ایجاد رابطه‌ی درمانی پرسشگری سقراطی را برای چالش با نظام باورهای مشکل ساز مراجع آغاز کنید .

بازسازی شناختی افکار ناکارآمد پانیک ( حمله وحشتزدگی )
باورها ی مرکزی  
از لحاظ جسمی من آدم ضعیفی هستم .   
وابسته ام .   
بدون حمایت دیگران از پس مشکلاتم بر نمی آیم .   
ترسو هستم .     
هر لحظه ممکن است اتفاق بدی برایم بیفتد .    

قواعد

 من باید مطمئن باشم اتفاق بدی برایم رُخ نداده است .

 من باید دیگران را وادار کنم که از من حمایت کنند .

 من باید به دیگران وابسته باشم .

اگر به تنهایی تصمیم بگیرم مشکل برایم ایجاد می شود .

- فرد پانیک وابسته هست و قدرت کاوش ندارد .
* چالش با پرسشگری سقراطی : هدف از این تکنیک پس از اینکه رابطه درمانی اطمینان بخش صورت گرفت جهت ایجاد تردید در نظام باورهای مراجع به کار می رود تا بتواند به نحو متفاوتی رفتار کند . چون تا زمانی که مراجع فکر ، احساس و رفتار متفاوتی را تجربه نکند بهبودی پیدا نمی کند .
1- یعنی چی که آدم ضعیفی هستی ؟
2- چه جور آدمایی ضعیف هستند ؟
3- چقدر تمایل داری آدم قوی باشی ؟
4- منظورتون از آدم قوی چیه ؟
5- آیا در زندگی تون با آدمای قوی روبرو بودید ؟
6- قبل از مبتلا شدن به پانیک چقدر سعی می کردید که آدم قوی باشید ؟


7- الگوی شما برای آدم قوی و ضعیف چی بوده ؟
8- شواهد موافق شما برای آدم ضعیف چیه ؟
9- شواهد مخالف ( رد کننده ) شما برای آدم ضعیف چیه ؟
10- گفتید که خاطر شما باید جمع باشد ، چه جوری خاطرتون جمع میشه ؟
11- این خاطر جمعی ( اطمینان طلبی ) چه هزینه ها ( معایبی ) در زندگی برای شما داشته ؟
12- چه علائم جسمی برای شما مهم هستند و چه جوری باید به اونا توجه کنید ؟
13- علائم جسمی که باید به آنها توجه کنید روز به روز بیشتر شده اند ؟

محمد کفاش روانشناس بالینی 

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی