راهنما | قوانین سایت | تبلیغات | لینک ها | درباره ما | تماس با ما چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸    سلامت و مهر  
 
فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود رایگان فیلم روانشناسی داستان مغز

 براي سالم نگه داشتن مغز لازم است فعاليت هاي جسمي را انجام دهيد که ترکيبي از به کارگيري حواس مانند بينايي، بويايي، لامسه، چشايي و شنوايي و احساسات است.

 

ورزش های مفید برای هوشیاری مغز 

مناسب برای دانشجویان روانشناسی و فیزیولوژی و آسیب شناسی و پزشکی و علاقمندان به مستندهای علمی .....

 ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ادامه مطلب فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود رایگان کلیپ علمی نخاع spinal


نخاع دارای چهاربخش گردنی، سینه ای، کمری وخاجی است . درواقع ضایعات نخاعی که منجربه کوآدری پلژی و پاراپلژی می شوند درسه بخش بالارخ می دهند.

سطوح عملکرد C

- C1 تا C3 : حرکات سروگردن افراد مبتلابه ضایعه دراین ناحیه محدودمی شود، فردنیازمنددستگاههای کمک تنفسی است، درصحبت کردن با مشکل مواجه می گردد.

- C3 تا C4 : معمولا" افرادآسیب دیده دراین ناحیه دارای قدرت کنترل سروگردن می باشند ومی توانندشانه های خودرابه سمت بالا حرکت دهند.آنان قادرند بدون نیازبه دستگاههای کمکی تنفس نموده وقادربه تکلم نیزهستند.


- C5 : افرادمبتلا دارای قدرت کنترل سر وگردن هستند .بطورکامل می توانند شانه های خودرا کنترل کنند.می توانندآرنج های خودراخم کنند.قادربه چرخاندن کف دست به سمت بالا بوده وبه تنهائی توانائی خوردن، نوشیدن،شستن صورت ، مسواک زدن، و اصلاح صورت رادارند ومی توانندمراقبتهای بهداشتی خودراکنترل نموده واحتمالا" می توانندویلچرخودراهل داده و شاید توانائی رانندگی نیزداشته باشند.

- C6 : سر، گردن، شانه ها، دستها ومچ دراین ضایعه حرکت دارد ، فردمی تواندشانه های خودرابه سمت بالا حرکت دهد، قادربه خم کردن آرنجهای خودمی باشد، می تواندکف دست خودرابه سمت بالا وپائین حرکت داده و مچ دست رابازکند، می تواندنیازهای بهداشتی خودرامدیریت کند ، کارهای سبک خانه رااجراکند، توانائی انجام وکنترل مراقبتهای بهداشتی خودرادارد،فردمی توانددربسترجابجا گردد،می تواندبا استفاده ازکمک ازروی صندلی به سایرسطوح جابجا شود، وقادربه استفاده ازویلچرهای دستی می باشد.

- C7 : توانائی های این افراد مشابه افرادضایعه دیده C6 است بااین تفاوت که کارهای خودراراحت ترانجام می دهند، قادربه بازکردن آرنجها نیزمی باشد، برای انجام تمام فعالیتها نیازکمتری به کمک دارند.

سطوح عملکرد T


- C8تا T1 : انگشتان افرادضایعه دیده دارای قدرت ومهارت مناسبی بوده و عملکردی نزدیک به حالت طبیعی دارند .فردمی تواندبطورمستقل زندگی کرده و بدون نیازبه کمک ، نیازهای بهداشتی ومراقبت شخصی خودراانجام دهد، می تواند به تنهائی ازروی ویلچربه سایرسطوح جابجاگردد. 

- T2 تا T6 : عملکرد سر، گردن ، شانه ها، دستها وانگشتان طبیعی است ، استفاده ازماهیچه های سینه ودنده افزایش یافته و بطورکلی درتمامی فعالیتها استقلال دارد، امکان داردعده کمی ازآنان توانائی راه رفتن با محدودیت دارند. 

- T7 تا T12 : مشابه T2 تا T6 هستند، ولی دارای عملکرد وکنترل بیشتروسرفه های آنان با راندمان بهتری صورت می گیرد.

 

سطوح عملکرد L  - L1 تا L5 : توان حرکتی آنان در نواحی ران وزانوبیشتراست ، راه رفتن افرادمی تواندبااستفاده ازوسایل کمکی امکان پذیرمی باشد.

منبع: مقاله " آشنائی با سطوح عملکرد نخاع "   – ترجمه : مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي - فروردین ماه 1389 - برگرفته ازسایت: FAAST ( Florida Spinal Cord Injury Resource Center ) http://www.isaarsci.ir/

 ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم عملکرد هیپوتالاموس Hypothalamus

غده هيپوتالاموسHypothalamus gland

نویسنده :  كوثر يوسفي
 

  هیپوتالاموس، قسمت شكمی دیانسفال یا مغز واسطه‌ای است كه زیر تالاموس قرار داشته و قسمتی از دیواره‌های طرفی بطن سوم را تشكیل می‌دهد ولی عملا اجزایی كه كف بطن سوم را تشكیل می‌دهند نیز جزو این ناحیه به حساب می‌آیند. زیرا تمامی آنها دارای عمل مشابهی هستند. در ضخامت هیپوتالاموس، هسته‌های متعددی قرار دارند كه مربوط به دستگاه خودمختار بدن هستند(1) غده هیپوتالاموس با غده هیپوفیز ارتباط نزدیك عصبی و خونی دارد، به این صورت كه هورمون‌های بخش پسین هیپوفیز به وسیله هیپوتالاموس ساخته می‌شوند و ترشح هورمون‌های بخش پیشین آن به وسیله موادی كه هیپوتالاموس می‌سازد، تنظیم می‌شود. (2)

 

   

تنظیم ترشح هیپوفیز توسط هیپوتالاموس

  تقریبا تمام ترشح هیپوفیز توسط پیام‌های عصبی یا هورمونی هیپوتالاموس تنظیم می‌شود. ترشح هیپوفیز خلفی تحت كنترل پیام‌های عصبی منشأ گرفته از هیپوتالاموس است كه به هیپوفیز خلفی ختم می‌شود. در مقابل، ترشح هیپوفیز قدامی تحت كنترل هورمون‌هایی به نام هورمون‌های آزادكننده یا مهاركننده هیپوتالاموسی است. این هورمون‌ها در هیپوتالاموس ترشح می‌شوند و سپس از طریق عروق خونی كوچكی به نام عروق پورت هیپوتالاموسی – هیپوفیزی به هیپوفیز قدامی انتقال می‌یابند.(3)

  هیپوتالاموس تقریبا از تمام منابع ممكن در دستگاه عصبی پیام دریافت می‌كند. بنابراین، هنگامی كه شخص در معرض درد است، قسمتی از پیام درد به هیپوتالاموس ارسال می‌شود. به همین ترتیب، زمانی كه فرد در حال فكر كردن به موضوعی هیجان‌انگیز یا ناراحت‌كننده است، بخشی از پیام به هیپوتالاموس فرستاده می‌شود. محرك بویایی، حاوی بوهای خوشایند یا ناخوشایند، اجزای قدرتمندی از پیام را مستقیما به هیپوتالاموس می‌فرستد. حتی غلظت‌های مواد غذایی، الكترولیت‌ها، آب و هورمون‌های مختلف خون هم بخش‌هایی از هیپوتالاموس را تحریك یا مهار می‌كنند. بنابراین، هیپوتالاموس مركز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سلامت داخلی بدن است و بخش زیادی از این اطلاعات برای تنظیم ترشح بسیاری از هورمون‌های مهم هیپوفیزی در سرتاسر بدن، استفاده می‌شود.(4)

هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده هیپوتالاموسی

  کار هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده، تنظیم ترشح هورمون‌های هیپوفیز قدامی است. در مورد بیشتر هورمون‌های هیپوفیز قدامی، هورمون‌های آزادکننده اهمیت دارند اما در مورد پرولاکتین احتمالا یک هورمون‌ مهارکننده هیپوتالاموسی بیشترین اثر تنظیمی را دارد. این هورمون‌ها عبارتند از:

·        هورمون‌ آزادکننده تیروتروپین(TRH) که موجب آزاد شدن هورمون‌ تحریک‌کننده تیروئید می‌شود.

·        هورمون‌ آزادکننده کورتیکوتروپین(CRH) که موجب آزاد شدن آدرنو کورتیکوتروپین می‌شود.

·        هورمون‌ آزادکننده هورمون رشد(GHRH) که موجب آزادسازی هورمون رشد می‌شود و هورمون مهارکننده هورمون رشد(GHIH) یا سوماتوستاتین که آزادسازی هورمون‌ رشد را مهار می‌کند.

·        هورمون آزادکننده گنادوتروپین(GNRH) که موجب آزاد شدن دو هورمون گنادوتروپیک LHو FSHمی‌شود.

·        هورمون مهارکننده پرولاکتین(PIH) که ترشح پرولاکتین را مهار می‌کند.(5)

سلامت و مهر 

تولید و ترشح هورمون‌های هیپوتالاموسی

  هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده هیپوتالاموسی به درون برجستگی میانی ترشح می‌شوند. نورون‌های ویژه‌ای در هیپوتالاموس، هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده هیپوتالاموس را تولید و ترشح می‌کنند. این هورمون‌ها ترشح هورمون‌های هیپوفیز قدامی را تنظیم می‌کنند. این نورون‌ها از بخش‌های مختلفی از هیپوتالاموس منشأ می‌گیرند و فیبرهای عصبی خود را به برجستگی میانی و تکمه‌ خاکستری (6)استطاله‌ای از بافت هیپوتالاموس که تا ساقه هیپوفیز امتداد یافته است، می‌فرستند. پایانه این فیبرها با بیشتر پایانه‌های دستگاه عصبی مرکزی فرق دارد، زیرا عملکرد آنها انتقال پیام از یک نورون به نورون دیگر نیست، بلکه ترشح هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده هیپوتالاموسی به درون مایعات بافتی است. این هورمون‌ها بلافاصله جذب دستگاه پورت هیپوتالاموسی – هیپوفیزی می‌شوند و مستقیما به سینوس‌های غده هیپوفیز قدامی حمل می‌گردند.(7)

ارتباط هیپوتالاموس و هیپوفیز پیشین

  یک شبکه خونی گسترده بین هیپوتالاموس و هیپوفیز پیشین وجود دارد که سیستم باب هپیوتالاموس – هیپوفیز خوانده می‌شود. سرخرگی که به بخش پایین هیپوتالاموس خون می‌رساند به مویرگ‌هایی تقسیم می‌شود و این مویرگ‌ها دوباره به هم پیوسته، سیاهرگی را می‌سازند که به هیپوفیز پیشین می‌رود و در آنجا دوباره به یک شبکه مویرگی تقسیم می‌شود. این مویرگ‌های به هم پیوسته، خون را از هیپوفیز پیشین خارج می‌کنند. تعدادی از نورون‌های هیپوتالاموس به وسیله انتهای آکسون‌های خود به شبکه مویرگی هیپوتالاموس می‌چسبند و هورمون‌هایی را به خون وارد می‌کنند که به هیپوفیز پیشین رسیده در آن اثر می‌کنند. این مواد به دو هسته هورمون‌ آزادکننده و مهارکننده تقسیم می‌شوند که به ترتیب فعالیت نورون‌های ترشحی هیپوفیز پیشین را افزایش و کاهش می‌دهند. ترشح هر کدام از هورمون‌های هیپوفیز پیشین تحت تأثیر هر دو نوع هورمون‌ تحریک‌کننده و بازدارنده قرار دارد. هیپوتالاموس دارای گیرنده‌هایی است که تحت تأثیر تعداد هورمون‌های هیپوفیز موجود در خون قرار می‌گیرند و ساخته شدن هورمون‌های تحریک‌کننده و یا بازدارنده را تنظیم می‌کنند. تحریک عصبی و پیام‌های مراکز مختلف مغز نیز در تنظیم کار هیپوتالاموس نقش دارند.(8)

سلامت و مهر salamatomehr


1-. امامی میبدی، محمدعلی؛ آناتومی، تهران، سماط، 1382، چاپ ششم، ص 160.

2-. حائری روحانی، سیدعلی؛ فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، تهران، سمت، 1382، چاپ پنجم، ص 134.

3-  گایتون، آرتور؛ فیزیولوژی پزشکی، حوری سپهری، تهران، اندیشه رفیع، 1387، چاپ سوم، ص 929.

4- . همان، ص 930.

5- . همان، ص 931.

6- Tuber cinerum

7-  . همان.

8- . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 134.

salamatomehr

pajoohe.com

 ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم مشاوره ژنتیک( اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران)

پروفسور داريوش فرهود، متولد فروردين ماه ۱۳۱۷ تهران است.

ايشان دكتراي علوم طبيعي در ژنتيك انساني و PHD انسان شناسي را از دانشگاه ماينس آلمان (۱۹۷۲ -1351ش) و درجه پروفسوري در ژنتيك پزشكي از دانشگاه مونيخ ( ۱۹۹۱ - 1370ش) اخذ كرده است.

ايشان بنيانگذار، استاد و مدير گروه ژنتيك انساني دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران (۱۳۵۲ تا ۱۳۸۲) مي باشد.

دكتر فرهود پدر علم ژنتيك ايران است.و همچنين برگزيده جشنواره بين المللي خوارزمي مي باشد.

 

 ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم (تبادل اطلاعات بین مغز و بدن)

 ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم تخصصی ساخت اطلس مغز انسان توسط اَبَر کامپیوتر

سیستم پردازش موازی چندین کامپیوتر بطور همزمان در مورد یک داده ی خاص منجر به نتیجه ی شگفت انگیز از آن مورد میشود که یکی از زمینه های مطالعاتی مغز و اعصاب میباشد . که توسط اَبَر کامپیوتری در آلمان توسط juqueen انجام میشود و این کلیپ به چگونگی این فرایند بسیار حیرت انگیز علمی جهت کشف پارکینسون و آلزایمر میپردازد.

 ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود کلیپ علمی بیان ژن ( عملکرد ژن)

دانلود کلیپ بسیار زیبا و کاربردی بیان ژن - مخصوص دانشجویان روانشناسی درس فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز

 ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم چهار نوع جهش کرومزومی( مخصوص دانشجویان روانشناسی و پزشکی)

فیلم کوتاه به زبان اصلی و با تصاویر با گرافیک بالا تهیه گردیده و قابل استفاده دانشجویان روانشناسی و پزشکی میباشد

 ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود کلیپ روانشناسی مغز ما و عملکردهای مختلف آن (فارسی)

 ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود کلیپ علمی تخصصی عملکرد انتقال دهنده های عصبی بین شکاف سیناپسی

فیلم مورد نظر برای درس نوروسایکولوژی دانشجویان روانشناسی بالینی و فیزیولوژی و بسیار کوتاه اما پر مطلب میباشد 

 آنچه یک دیدن کند ادراک آن  -------- سالها نتوان شرحش کرد با بیان 

 

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود کلیپ علمی تخصصی روانشناسی سندرم ایکس شکننده

یکی از عوامل موثر در زمینه ی ابتلای کودکان به عقب ماندگی ذهنی ،  ابتلای آنها به نوعی جهش ژنی ناقص  به نام نشانگان ایکس شکننده است که میتوانید کل فرایند  این مبحث را به صورت کاملا تصویری  مشاهده نمائید .

                           

 ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم علمی تاثیر مواد بر مغز انسان

      

 

 ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ویژه اعضا فیلم > دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم روانشناسی سیستم عصبی انسان

 

این فیلم کوتاه مسیر مطالعه چند صفحه کتاب را  کوتاه نموده و  با گرافیگ جالب و عملی به تصویر کشیده  شده که  به بررسی عملکرد نورون و یک سیستم عصبی و ارتباطات بین آنها میپردازد .

و برای دانشجویان روانشناسی که درس نوروسایکولوژی و فیزیولوژی اعصاب و غدد دارند مناسب میباشد 

 ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ویژه اعضا 


صفحه :
پرداخت آنلاینجهت پرداخت آنلاین پس از عضویت در سایت سلامت و مهر وارد پنل کاربری خود شوید
درگاه پرداخت موبایلی USSD به منظور خرید آسان و امن و قابل دسترس در همه جا راه اندازی گردید .
لطفا عدد #4790 *97*788* را شماره گیری نمائید [جهت خریدهای بیش از 5000 تومان] با تشکر

تبلیغات
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی


نظرسنجی

بیشتر علاقمند به کدام مطالب در زمینه ی روانشناسی هستید؟

ازدواج و خانواده
کتاب
نرم افزار تخصصی
پاورپوینت تخصصی
فیلم آموزشی و تخصصی
مقالات علمی بر اساس موضوع
عکس های تخصصی
کودک و نوجوان
سالمندی
جملات جالب و داستانهای آموزنده
همسر یابی با کمک مراکز مشاوره رسمی و متخصصین
استعداد یابی و خرید ایده های علمی و کاربردی شما
پاورپوینت(عمومی) جالب و خواندنی 
 
آخرین ارسال ها :

دانلود رایگان پاورپوینت شاد زیستن ( زندگی شادمانه )تکنیک + علل دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه دکتری روانشناسی ، مشاوره و علوم شناختی تجربه متفاوت دخترانه از بیش فعالی و نقص توجه ADHDدر ایرانکشف دانشمندان در خصوص رابطه درس خواندن بیشتر و سلامتی رتبه های برترین دانشگاه های روانشناسی جهان در سال 2019بررسی تنهایی بین فردی ، تنهایی درون فردی ، تنهایی وجودی ( از نگاه اروین یالوم)انجمن اولیا و مربیان کارآمد، مدرسه سرآمد ( راه های افزایش مشارکت و تشویق والدین در جلسات انجمن)+ موانع عدم حضور برخی والدین و راهکارهاقرار گرفتن مجله روانشناسی بالینی در لیست ISCدستور سازمان نظام در خصوص تمدید و درخواست پروانه اشتغال تخصصیتولید یک الگوریتم هوش مصنوعی برای تشخیص نشانه‌های اضطراب و افسردگی از روی گفتار کودکان
همایش ها و کنفرانس ها :

ادامه...

آمار سایت :
کاربران آنلاین : 3 نفر
بازدید امروز : 550 بار
کاربران امروز : 30 نفر
بازدید دیروز : 3537 بار
کاربران دیروز : 125 نفر
بازدید کل : 3712434 بار

ارسال رزومه روانشناسان جهت همکاری :رزومه خود را در قالب PDF یا WORD ارسال کنید.
 
   

                 مهمترین اخبار امروز

 تمامی حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سلامت و مهر محفوظ است. 1393©

 

Copyright © 2014 | www.salamatomehr.com | all rights reserved 

 
پویش Designed and Powered By : PooyeshIT