راهنما | قوانین سایت | تبلیغات | لینک ها | درباره ما | تماس با ما چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸    سلامت و مهر  
 
خانه > اختلالات روانشناختی

دلایل تغییرات راهنمای اختلالات روانی و موارد حذف و اضافه جدید DSM-5

DSM-5

برای دور شدن از سیستم طبقه ‏ای (مطلق) و نزدیک شدن به سیستم ابعادی (پیوستاری) اولین قدم را برداشته است به این صورت که یک رویکرد ابعادی به اختلالات روانی پیش می‌گیرد اما نه همه‌جا. به عقیدۀ نویسندگان DSM-5، در بسیاری موارد، اختلالاتِ مجزا اصلاً مجزا نیستند، بلکه عارضه‌هایی مرتبط به هم هستند که روی یک پیوستارِ رفتار قرار دارند. در این وضعیت، بعضی عارضه‌ها سمپتوم‌های خفیف را نشان می‌دهند و بعضی دیگر بسیار شدیدتر هستند.

برای مثال، اختلالات دوقطبی را به صورت یک پیوستار در نظر بگیرید. درمانجویان ممکن است با مجموعه سمپتوم‌هایی به درمانگران مراجعه کنند که از خفیف (سیکلوتیمیا) شروع می‌شوند، از متوسط (دوقطبیِII) عبور می‌کنند، و به شدیدتر (دوقطبیI) ختم می‌شوند.


DSM-5 برای بسیاری از اختلالات هنوز از سیستم طبقاتی (مطلق) استفاده می‌کند اما برای بسیاری دیگر، از جمله سؤمصرف مواد، اوتیسم، و اسکیزوفرنی، رویکرد طیفی را به کار می‌برد (توجه داشته باشید که رویکرد پیوستاری (continuum)، ابعادی(dimensional)، و طیفی(spectrum) مترادف هستند). استفاده از رویکرد طیفی به روان‌شناسان اجازه می‌دهد اختلالات روانی را روی یک پیوستارِ شدت در نظر بگیرند. با این کار،DSM -۵امیدوار است پایایی، روایی، و فایدۀ بالینی در آینده افزایش یابد (کاربرد، سودمندی، یا فایدۀ بالینی یعنی مفید بودن سیستم تشخیصی برای پزشکان و روان‏شناسانی که فعالیت‌های ”بالینی“ انجام مى‏ دهند).

یکی از انتقادات عمده که به نسخه‏ های قبلیDSM وارد مى‏ شد این بود که در آنها طبقه‏ بندی تفکیکی (افتراقی) اختلالات شفافیت نداشت. مثلاً، تحقیقات نشان مى‏ دهند که برای بسیاری از اختلالات، تمایز بین سمپتوم‌های عمده و سمپتوم‌های خفیف‌تر، به ”درجه“ ربط دارد نه به ”نوع“.

علاوه بر آن، بسیاری از اختلالات روانی کاموربید هستند (یعنی به همراه هم روی مى ‏دهند). علاوه بر آن، سمپتوم‌های یک اختلال معمولاً با سمپتوم‌های اختلالات دیگر همپوشانی دارند. این حقایق باعث شده ‏اند این سئوال پیش آید که اختلالات روانی را بهتر است به صورت طبقاتی (مطلق) دسته‌بندی کرد یا به صورت ابعادی (پیوستاری).

حرکتDSM-5 به سمت درجه‌بندی‌های ابعادی (پیوستاری) و ارایۀ معیارهای تشخیصی پیوستاری، هرچند به صورت آزمایشی (مثلاً، در مورد اختلالات شخصیت) و فقط در مورد بعضی اختلالات (مثلاً، اوتیسم، اسکیزوفرنی)، تلاشی است برای حل این مشکل (هرچند هنوز ازDSM-5 ایراد گرفته می‌شود که رویکرد پیوستاری (ابعادی) را فقط در مورد بعضی اختلالات به کار برده است).

اختلالات رشدی – عصبی

Neurodevelopmental Disorders

ناتوانی های عقلانی

۱- ناتوانی عقلانی ( اختلال عقلانی رشدی) ۲- تاخیر رشدی کلی ۳- ناتوانی عقلانی نامشخص

اختلالات ارتباط

۱- اختلال زبان ۲- اختلال صدای گفتار ۳- اختلال فصاحت گفتار (لکنت زبان)

۴- اختلال ارتباط اجتماعی(عملی)۵-اختلال ارتباط نامشخص

اختلال طیف اوتیسم

حذف اختلال آسپرگر، اختلال رت، و اختلال تجزیۀ کودکی و اضافه شدن اختلال طیف اوتیسم درDSM-5 .

 

اختلال کاستی توجه/بیش فعالی

۱- اختلال کاستی توجه/بیش فعالی ۲- اختلال کاستی توجه/بیش فعالی مشخص دیگر

اختلال یادگیری خاص

به جای اختلال یادگیری در نسخه 4 DSM

درDSM-5 اختلال یادگیری به اختلال یادگیری خاص تغییر نام و ماهیت داده، و اختلال خواندن، اختلال نوشتن، و اختلال ریاضی، که هر یک قبلاً یک اختلال مستقل و مجزا محسوب می شد، اکنون به عنوان یک اسپسیفایر در اختلال یادگیری خاص گنجانده شده اند.

اختلال حرکتی

۱- اختلال هماهنگی رشدی ۲- اختلال حرکات قالبی ۳-اختلالات تیک ۴- اختلال تیک مشخص دیگر ۵- اختلال های رشدی عصبی دیگر

نکته:

DSM-5 شدت اختلال طیف اوتیسم را بر اساس نقص های موجود در ارتباط اجتماعی، و روند رفتارهای محدود و تکراری تعیین می کند و برای آن سه سطح در نظر می گیرد:

سطح ۱: نیازمند حمایت“requiring support”

سطح ۲: نیازمند حمایت زیاد“requiring substantial support”

سطح ۳: نیازمند حمایت بسیار زیاد“requiring very substantial support”

نکته : درDSM-5 اختلال یادگیری به اختلال یادگیری خاص تغییر نام و ماهیت داده، و اختلال خواندن، اختلال نوشتن، و اختلال ریاضی، که هر یک قبلاً یک اختلال مستقل و مجزا محسوب می شد، اکنون به عنوان یک اسپسیفایر در اختلال یادگیری خاص گنجانده شده اند. یعنی، از این به بعد اختلالی به نام اختلال خواندن، اختلال نوشتن، یا اختلال ریاضی نخواهیم داشت. مثلاً، از این به بعد، روانپزشکان یا روان شناسان بالینی نخواهند گفت که این کودک به اختلال خواندن (دیسلکسیا) مبتلاست، در عوض خواهند گفت که به اختلال یادگیری خاص با اسپسیفایر دیسلکسیا مبتلاست.

نکته :

حذف اختلال آسپرگر، اختلال رت، و اختلال تجزیۀ کودکی و اضافه شدن اختلال طیف اوتیسم درDSM-5 .

 

اختلالات طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان پریش

Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders

اختلال اسکیزوتایپی(شخصیت)

اختلال هذیانی

اختلال روانپریشی کوتاه مدت

اختلال اسکیزوفرنیفرم

اسکیزوفرنی

اسکیزوافکتیو

اختلال روانپریشی ناشی از مواد/دارو

اختلال روانپریشی ناشی از بیماری جسمی

کاتاتونی: الف) کاتاتونی مرتبط با سایر اختلالات روانی ب) کاتاتونی ناشی از بیماری جسمی ج) کاتاتونی نامشخص

سایر اختلال های طیف اسکیزوفرنیا و اختلال های روان پریشی دیگر

اختلال طیف اسکیزوفرنیا نامشخص و سایر اختلال های سایکوتیک

نکته : حذف اسکیزوفرنی نوع آشفته و پارانویید

 

اختلالات دوقطبی و اختلالات مربوط

Bipolar and Related Disorders

اختلال دو قطبی نوع ۱

اختلال دو قطبی نوع ۲

اختلال ادواری خو

اختلال دو قطبی ناشی از مواد / دارو

اختلال دو قطبی ناشی از بیماری های جسمانی

اختلال های دو قطبی و مرتبط مشخص دیگر

اختلال های دوقطبی و مرتبط نامشخص

 

اختلالات افسردگی

Depressive Disorders

اختلال بی نظمی خلق مخرب

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی پایدار

اختلال ملال پیش از قاعدگی

اختلال افسردگی ناشی از مواد/دارو

اختلال افسردگی ناشی از دیگر بیماری های جسمی

اختلال افسردگی مشخص دیگر

اختلال افسردگی نامشخص

نکته : حذف اختلال افسرده خویی و افسردگی مزمن درDSM-5 و اضافه شدن اختلال افسردگی پایدار.

 

اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorder

اختلال اضطراب جدایی

لالی انتخابی

فوبی خاص

فوبی اجتماعی

اختلال وحشتزدگی

آگورافوبیا

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطرابی ناشی از مواد/دارو

اختلال اضطرابی ناشی از بیماری جسمی دیگر

اختلال اضطرابی مشخص دیگر

اختلال اضطرابی نامشخص

 

اختلال وسواس فکری – عملی و اختلالات مرتبط

Obsessive-Compulsive and Related Disorders

اختلال وسواس فکری – عملی

اختلال بد شکلی بدن

اختلال احتکار ( ذخیره کردن)

اختلال کندن مو

اختلال کندن پوست

اختلال وسواس و اختلالات مرتبط با آن ناشی از مواد/دارو

اختلال وسواس و اختلالات مرتبط با آن ناشی از بیماری جسمی دیگر

اختلال وسواس و اختلالات مرتبط مشخص دیگر

اختلال های وسواس فکری عملی نامشخص

نکته :

اختلال احتکار درDSM-IV وجود نداشت و در آنجا به روان شناسان بالینی توصیه می شد، اگر احتکار کردن در افراد به سطوح افراطی برسد، می توانند آنها را مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری اعلام کنند، و اگر آنها معیارهای اختلال شخصیت وسواسی- اجباری را نیز داشته باشند، می توانند هم مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری(OCD)، و هم مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- اجباری(OCPD) اعلام شوند. اما روان شناسان اخیراً به این نتیجه رسیده اند که احتکار کردن اشیا در بسیاری موارد از سایر اختلالات نورولوژیک و پسیکولوژیک (از جمله، OCD وOCPD) مستقل است. به این ترتیب، درDSM-5 یک طبقۀ تشخیصی مجزا به آن اختصاص داده شده است.سلامت و مهر

 

اختلالات مرتبط با آسیب و عوامل استرس زا

Trauma – and Stressor – Related Disorder

اختلال دلبستگی واکنشی

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده

اختلال استرس پس از سانحه (شامل اختلال استرس پس از حادثه برای کودکان ۶ ساله و کمتر)

اختلال استرس حاد

اختلالات سازگاری

اختلالات مرتبط با آسیب مشخص دیگر

اختلال های استرس زا و آسیب زا نامشخص

 

اختلالات تجزیه ای ( گسستی)

Dissociative Disorders

اختلال هویت تجزیه ای

یادزدودگی تجزیه ای

اختلال مسخ شخصیت/مسخ واقعیت

اختلال تجزیه ای مشخص دیگر

اختلال گسستی نامشخص

نکته : تنها تغییر چشمگیر در این زمینه، حذف اختلال گریز تجزیه ای در راهنمای جدید می باشد.

 

اختلالات علایم جسمانی و اختلالات مرتبط

Somatic Symptom and Related Disorders

اختلال علایم جسمانی

اختلال اضطراب بیماری

اختلال تبدیلی(اختلال علایم عصب کارکردی)

عوامل روانی تاثیر گذار در سایر بیماری های جسمی

اختلال ساختگی (شامل اختلال ساختگی تحمیل شده بر خود، اختلال ساختگی تحمیل شده بر دیگری)

نشانه ی جسمانی و اختلال مربوط مشخص دیگر

اختلال های علایم جسمانی نامشخص

نکته : افرادی که نسبت به سلامت جسمی خود به شدت نگران هستند اما هیچگونه سمپتوم جسمی و فیزیکی ندارند ممکن است مبتلا به اختلال اضطراب بیماری تشخیص داده شوند. توجه داشته باشید که اختلال اضطراب بیماری مترادفِ (یا نام جدیدِ) هیپوکندریا نیست و این دو با هم ماهیتا تفاوت دارند (هرچند مسالۀ تفاوت های بین این دو از پایه منتفی است زیرا هیپوکندریا به کلی حذف شده است).

 

اختلالات تغذیه و خوردن

Feeding and Eating Disorders

هرزه خواری (پیکا)

اختلال نشخوار

اختلال مصرف غذای دوری جو / محدود کننده غذا

بی اشتهایی عصبی

پرخوری عصبی

اختلال پرخوری

اختلال تغذیه و خوردن مشخص دیگر

اختلال های خوردن و تغذیه نامشخص

نکته :

اختلال مصرف غذای اجتناب/محدودیت غذا(ARFID)، که جدیداً به DSM-5 اضافه شده است، درDSM-IV به نام اختلال غذایی یا اختلال خورد و خوراک در نوزادی و خردسالی شناخته می شد. در این اختلال، فرد از غذا خوردن اجتناب می ورزد یا مقدار غذای خود را آنقدر محدود می کند که نیازهای غذایی برطرف نمی شوند و در نتیجه مقدار زیادی از وزن و انرژی خود را از دست می دهد. این اختلال بیشتر در نوزادی یا خردسالی ایجاد می شود و ممکن است در بزرگسالی ادامه یابد.

 

اختلالات دفع

Elimination Disorders

بی اختیاری ادرار

بی اختیاری دفع

اختلال دفع مشخص دیگر

اختلال دفعی نامشخص

نکته :

از اختلالاتی که برای نخستین بار در کودکی و نوجوانی تشخیص داده می شوند منفک شده و طبقه تشخیصی مجزا شده است.

 

اختلالات خواب – بیداری

Sleep – Wake Disorders

اختلال بی خوابی

اختلال پرخوابی

حمله ی خواب( narcolepsy )

اختلالات خواب مرتبط با تنفس:

      الف) تنفس سطحی وقفه تنفسی 

      ب) وقفه تنفس مرکزی در خواب

       ج) هیپوونتیلاسیون مرتبط با خواب

اختلال ریتم شبانه روزی خواب و بیداری

اختلال انگیختگی خواب بدون حرکات سریع چشم

اختلال کابوس

اختلال رفتار خواب با حرکات سریع چشم

سندرم پاهای بی قرار

اختلال خواب ناشی از مواد/دارو

اختلال خواب – بیداری مشخص دیگر

اختلال پر خوابی مشخص دیگر

اختلال بی خوابی مشخص دیگر

نکته : در راهنمای جدید ، ۲۰ اختلال دراین طبقه جای می گیرند.

 

اختلالات جنسی :

در راهنمای جدید، این طبقه ،به سه طبقه تشخیصی مجزا تقسیم می شود.

۱- کژکاری های جنسی

۲- ملال جنسی

۳- نابهنجاری های جنسی

 

کژکاری های جنسی

Sexual Dysfunctions

تاخیر انزال

اختلال نعوظی

اختلالات ارگاسمی در زن

اختلال علاقه / برانگیختگی جنسی در زن

اختلالات درد / دخول تناسلی – لگنی

اختلال میل جنسی کم کار در مرد

انزال زودرس

کژکاری جنسی ناشی از مواد/دارو

کژکاری جنسی مشخص دیگر

نکته:

DSM IV اختلالات دردهای جنسی را به دو گروه تقسیم کرده بود:

واژینیسم(vaginismus)

دیسپارونیا(dyspareunia).

به علت مشکلاتی که در تفکیک این دو اختلال وجود داشت، متخصصان توصیه کردند که آنها ادغام شوند و درDSM-5 یک طبقۀ واحد به نام اختلالات درد / دخول تناسلی – لگنی به وجود آورند.

 

ملال جنسیتی

Gender Dysphoria

اختلال ملال جنسی درکودکان

اختلال ملال جنسی در نوجوانان و بزرگسالان

ملال جنسیتی مشخص دیگر

نکته : این طبقه معادل اختلالات هویت جنسی در راهنمای شماره ۴ می باشد.

 

نابهنجاری های جنسی

Paraphilic Disorders

اختلال تماشاگری جنسی

اختلال عورت نمایی

اختلال مالش دوستی

اختلال مازوخیسم جنسی

اختلال سادیسم جنسی

اختلال بچه بازی

اختلال یادگارپرستی

اختلال مبدل پوشی

 

اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک

Disruptive, Impulse-Control and Conduct Disorders

اختلال نافرمانی و لجبازی

اختلال انفجاری متناوب

اختلال آتش افروزی

دزدی بیمارگون

اختلال سلوک

اختلال اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک مشخص دیگر

نکته :

اختلالی به نام اختلال اعتیاد به بازی های اینترنتی(Internet gaming disorder) بهDSM5 اضافه نشده است، اماDSM-5 اختلالی به این نام را در بخش سوم کتاب و در بین فهرست اختلالات پیشنهادی که باید روی آنها بیشتر کار و تحقیق شود قرار داده است. به عبارت دیگر، اختلال اعتیاد به بازی های اینترنتی هنوز به عنوان یک اختلال قابل دیاگنوز اعلام نشده است.

 

اختلالات اعتیاد آور و اختلالات مرتبط با مواد

Substance-Related and Addictive Disorders

تنها رفتار اعتیادی غیر مصرفی که در این طبقه تشخیصی قرارگرفته است: قماربازی

سایر اختلالات این طبقه، در سه دسته کلی طبقه بندی شده اند:

اختلالات مصرف مواد

مسمومیت مواد

اختلالات ترک مواد

 

اختلالات عصبی – شناختی

Neurocognitive Disorders

این طبقه تشخیصی، در راهنمای جدید،به سه دسته گسترده:

دلیریوم

اختلال عصبی- شناختی عمده

اختلال عصبی- شناختی خفیف

 

اختلالات شخصیت

Personality Disorders

اختلال شخصیت کلی

 

اختلالات شخصیت خوشهA

پارانویید – اسکیزوئید – اسکیزوتایپی

اختلالات شخصیت خوشهB

ضد اجتماعی – مرزی – نمایشی – خودشیفته

اختلالات شخصیت خوشهC

اجتنابی – وابسته – وسواسی

منبع : راهنمای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی - ویرایش پنجم

 

 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ 
کلمات کلیدی : نکات طبقه بندی اختلالات روانی - ویرایش جدید راهنمای تشخیصی
تعداد بازدید : 20390 بار
تعداد دانلود فایل : 0 بار
فقط کاربران عضو میتوانند نظر یا سوالی در مورد این مطلب ارسال نمایند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید :
               


در حال بروز رسانی سایت هستیم لطفا نظرات خودتان را در خصوص بهتر شدن سایت به آدرس info@salamatomehr.com ارسال نمائید.

پرداخت آنلاینجهت پرداخت آنلاین پس از عضویت در سایت سلامت و مهر وارد پنل کاربری خود شوید
درگاه پرداخت موبایلی USSD به منظور خرید آسان و امن و قابل دسترس در همه جا راه اندازی گردید .
لطفا عدد #4790 *97*788* را شماره گیری نمائید [جهت خریدهای بیش از 5000 تومان] با تشکر

تبلیغات
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی


نظرسنجی

بیشتر علاقمند به کدام مطالب در زمینه ی روانشناسی هستید؟

ازدواج و خانواده
کتاب
نرم افزار تخصصی
پاورپوینت تخصصی
فیلم آموزشی و تخصصی
مقالات علمی بر اساس موضوع
عکس های تخصصی
کودک و نوجوان
سالمندی
جملات جالب و داستانهای آموزنده
همسر یابی با کمک مراکز مشاوره رسمی و متخصصین
استعداد یابی و خرید ایده های علمی و کاربردی شما
پاورپوینت(عمومی) جالب و خواندنی 
 
آخرین ارسال ها :

دانلود رایگان پاورپوینت شاد زیستن ( زندگی شادمانه )تکنیک + علل دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه دکتری روانشناسی ، مشاوره و علوم شناختی تجربه متفاوت دخترانه از بیش فعالی و نقص توجه ADHDدر ایرانکشف دانشمندان در خصوص رابطه درس خواندن بیشتر و سلامتی رتبه های برترین دانشگاه های روانشناسی جهان در سال 2019بررسی تنهایی بین فردی ، تنهایی درون فردی ، تنهایی وجودی ( از نگاه اروین یالوم)انجمن اولیا و مربیان کارآمد، مدرسه سرآمد ( راه های افزایش مشارکت و تشویق والدین در جلسات انجمن)+ موانع عدم حضور برخی والدین و راهکارهاقرار گرفتن مجله روانشناسی بالینی در لیست ISCدستور سازمان نظام در خصوص تمدید و درخواست پروانه اشتغال تخصصیتولید یک الگوریتم هوش مصنوعی برای تشخیص نشانه‌های اضطراب و افسردگی از روی گفتار کودکان
همایش ها و کنفرانس ها :

ادامه...

آمار سایت :
کاربران آنلاین : 3 نفر
بازدید امروز : 513 بار
کاربران امروز : 30 نفر
بازدید دیروز : 3537 بار
کاربران دیروز : 125 نفر
بازدید کل : 3712397 بار

ارسال رزومه روانشناسان جهت همکاری :رزومه خود را در قالب PDF یا WORD ارسال کنید.
 
   

                 مهمترین اخبار امروز

 تمامی حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سلامت و مهر محفوظ است. 1393©

 

Copyright © 2014 | www.salamatomehr.com | all rights reserved 

 
پویش Designed and Powered By : PooyeshIT